Czym jest BPO/SSC?

BPO (Business Process Outsourcing) czyli sektor usług dla biznesu. 

Firmy działające w tym sektorze, przejmują od swoich zewnętrznych klientów realizację procesów np. z obszarze księgowości/IT/HR/marketingu. Poszczególne (ale nie podstawowe) obszary działalności firmy macierzystej zostają przeniesione i zlecone do wykonania innej firmie na zasadzie outsourcingu.

SCC (Centra Usług Wspólnych) działają na zasadzie przeniesienia pewnych obszarów działalności firmy (najczęściej nie podstawowych dla firmy), poza granice macierzystego kraju z którego pochodzi firma. W ramach SCC tworzy się również najczęściej oddziały IT, finansów, księgowości, centra inżynieryjne, centra obsługi klienta.

Pracując w sektorze SCC pracuje się dla zatrudniającej firmy, wykonując zadania z określonego działu firmy. 

Podstawą biznesową do tworzenia modeli SCC i BPO jest możliwość redukcji kosztów i znalezienia tańszych i lepszych rozwiązań wykonywania określonych zadań dla firmy.

Najważniejsze jednak dla pracownika firmy z sektora SSC lub BPO ważne jest to, że firma branży BPO  jest uzależniona od zleceń, jakie pozyskuje od swoich zewnętrznych klientów, natomiast działalność SSC uzależniona jest od własnej kondycji firmy.

© 2018 by SGPmedia/PK.